Nỗi lo dịch bệnh ở vùng ngập ngoại thành Hà Nội

Tại các vùng ngập ở Chương Mỹ, một lượng lớn rác sinh hoạt nổi lên, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Ảnh: Trần Vương
Tại các vùng ngập ở Chương Mỹ, một lượng lớn rác sinh hoạt nổi lên, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Ảnh: Trần Vương
Tại các vùng ngập ở Chương Mỹ, một lượng lớn rác sinh hoạt nổi lên, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Ảnh: Trần Vương
Lên top