Nỗi buồn người vợ bị đồn "bán nội tạng chồng lấy tiền tỷ"

Nước mắt người vợ "chịu tiếng ác" vì đồng ý hiến tạng chồng cứu người. Ảnh: Thùy Linh
Nước mắt người vợ "chịu tiếng ác" vì đồng ý hiến tạng chồng cứu người. Ảnh: Thùy Linh
Nước mắt người vợ "chịu tiếng ác" vì đồng ý hiến tạng chồng cứu người. Ảnh: Thùy Linh
Lên top