Nối bàn chân gần đứt lìa cho bé trai 2 tuổi

Chân bệnh nhi được nối thành công.
Chân bệnh nhi được nối thành công.