Nobel Y học 2019 mở đường cho phương pháp mới điều trị ung thư

Từ trái sang: Các nhà khoa học Greff Semenza (Anh), Peter Ratcliffe (Mỹ) và William G. Kaelin (Mỹ) đoạt giải Nobel Y học năm 2019. Ảnh: AFP
Từ trái sang: Các nhà khoa học Greff Semenza (Anh), Peter Ratcliffe (Mỹ) và William G. Kaelin (Mỹ) đoạt giải Nobel Y học năm 2019. Ảnh: AFP
Từ trái sang: Các nhà khoa học Greff Semenza (Anh), Peter Ratcliffe (Mỹ) và William G. Kaelin (Mỹ) đoạt giải Nobel Y học năm 2019. Ảnh: AFP
Lên top