Những việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19

CDC hướng dẫn các việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19. Ảnh: Getty Images
CDC hướng dẫn các việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19. Ảnh: Getty Images
CDC hướng dẫn các việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19. Ảnh: Getty Images
Lên top