Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học

Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Những việc cần làm khi học sinh ho, sốt, khó thở tại trường học. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Lên top