Những thực phẩm gây co thắt kinh nguyệt mà phụ nữ nên tránh sử dụng