Những thực phẩm cấm kị trong thời tiết rét đậm, rét hại

Những nhóm thực phẩm không nên ăn trong mùa đông giá rét. Ảnh đồ hoạ: Duy Anh.
Những nhóm thực phẩm không nên ăn trong mùa đông giá rét. Ảnh đồ hoạ: Duy Anh.
Những nhóm thực phẩm không nên ăn trong mùa đông giá rét. Ảnh đồ hoạ: Duy Anh.
Lên top