Những thói quen gây hại cho phổi cần tránh nhiều người không biết

Cần bỏ thói quen hút thuốc vì sức khoẻ của phổi. Ảnh minh hoạ: Nhật Quang.
Cần bỏ thói quen hút thuốc vì sức khoẻ của phổi. Ảnh minh hoạ: Nhật Quang.
Cần bỏ thói quen hút thuốc vì sức khoẻ của phổi. Ảnh minh hoạ: Nhật Quang.
Lên top