Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những người mang điều kỳ diệu đến với trẻ tự kỷ