Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những người đi tìm cuộc sống mới cho các bé dị tật vùng sọ mặt

Bác sĩ Niall trực tiếp thăm khám cho bé Trần Vân Khánh (Ảnh: B.Ngọc)
Bác sĩ Niall trực tiếp thăm khám cho bé Trần Vân Khánh (Ảnh: B.Ngọc)