Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Những khám phá mới về bột ngọt

Vị umami tồn tại phổ biến ở nhiều loại thực phẩm trong tự nhiên (ảnh: A.T).
Vị umami tồn tại phổ biến ở nhiều loại thực phẩm trong tự nhiên (ảnh: A.T).
Vị umami tồn tại phổ biến ở nhiều loại thực phẩm trong tự nhiên (ảnh: A.T).
Lên top