Những đường lây nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" nhiều người không biết

Nhiều trường hợp nhiễm trùng nặng khi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Ảnh: The New England Journal of Medicine.
Nhiều trường hợp nhiễm trùng nặng khi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Ảnh: The New England Journal of Medicine.
Nhiều trường hợp nhiễm trùng nặng khi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". Ảnh: The New England Journal of Medicine.
Lên top