Những điều nên và không nên làm sau khi điều trị khỏi COVID-19

Để tránh các yếu tố hàn thấp, nên tạm thời kiêng ăn đồ tanh, sống, lạnh sau khi điều trị COVID-19.
Để tránh các yếu tố hàn thấp, nên tạm thời kiêng ăn đồ tanh, sống, lạnh sau khi điều trị COVID-19.
Để tránh các yếu tố hàn thấp, nên tạm thời kiêng ăn đồ tanh, sống, lạnh sau khi điều trị COVID-19.
Lên top