Những con đường lây nhiễm của "vi khuẩn ăn thịt người" - Whitmore

Khi đã khởi phát bệnh, diễn biến của bệnh Whitmore sẽ tiến triển rất nhanh, có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân chỉ sau 48 giờ nhập viện.
Khi đã khởi phát bệnh, diễn biến của bệnh Whitmore sẽ tiến triển rất nhanh, có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân chỉ sau 48 giờ nhập viện.
Khi đã khởi phát bệnh, diễn biến của bệnh Whitmore sẽ tiến triển rất nhanh, có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân chỉ sau 48 giờ nhập viện.
Lên top