Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Những chuyến xe yêu thương cuối năm

Những chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê ăn Tết với gia đình.
Những chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê ăn Tết với gia đình.
Những chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê ăn Tết với gia đình.
Lên top