Những căn bệnh nguy hiểm dễ mắc ở người không ăn thịt mỡ