Những ca mổ khó tin của vị bác sĩ vừa lọt top 100 nhà khoa học Châu Á

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm lọt vào danh sách 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu Châu Á năm 2019.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm lọt vào danh sách 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu Châu Á năm 2019.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm lọt vào danh sách 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu Châu Á năm 2019.
Lên top