Những bài tập giúp bắp chân thon

Thay vì tập trung vào việc làm cho bắp chân nhỏ hơn, hãy tập trung vào việc làm cho chúng trở nên chắc hơn. Ảnh: Skinyfitplan.net
Thay vì tập trung vào việc làm cho bắp chân nhỏ hơn, hãy tập trung vào việc làm cho chúng trở nên chắc hơn. Ảnh: Skinyfitplan.net
Thay vì tập trung vào việc làm cho bắp chân nhỏ hơn, hãy tập trung vào việc làm cho chúng trở nên chắc hơn. Ảnh: Skinyfitplan.net
Lên top