Nhóm máu của bạn có thể dự đoán về các bệnh liên quan đến nhận thức

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhóm máu và các bệnh nhận thức đăng tải trên Neurology cho thấy, những người có nhóm máu O sẽ có ít khả năng bị suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ hơn những người có nhóm máu khác. Ảnh: Tạ Quang
Nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhóm máu và các bệnh nhận thức đăng tải trên Neurology cho thấy, những người có nhóm máu O sẽ có ít khả năng bị suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ hơn những người có nhóm máu khác. Ảnh: Tạ Quang
Nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhóm máu và các bệnh nhận thức đăng tải trên Neurology cho thấy, những người có nhóm máu O sẽ có ít khả năng bị suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ hơn những người có nhóm máu khác. Ảnh: Tạ Quang
Lên top