Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhịp tim như thế nào thì nguy hiểm?