Nhìn lại những dấu mốc trong ca phẫu thuật tách trẻ song sinh dính liền

Hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi trước khi được tách rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi trước khi được tách rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi trước khi được tách rời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top