Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng

Trong 4 ngày, 15 bệnh nhận mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Trong 4 ngày, 15 bệnh nhận mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Trong 4 ngày, 15 bệnh nhận mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top