Nhiều người "dính" vi khuẩn HP gây ung thư dạ dày mà không biết

Nội soi dạ dày để kiểm tra tình hình bệnh đến đâu.
Nội soi dạ dày để kiểm tra tình hình bệnh đến đâu.