Nhiều ca ngộ độc rượu sau khi uống một sản phẩm

Đây là loại rượu đã gây ngộ độc cho ít nhất 7 người, trong đó 1 người đã tử vong. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Đây là loại rượu đã gây ngộ độc cho ít nhất 7 người, trong đó 1 người đã tử vong. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Đây là loại rượu đã gây ngộ độc cho ít nhất 7 người, trong đó 1 người đã tử vong. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top