Nhiều ca ngộ độc do nhầm thuốc diệt chuột thế hệ mới là ngũ cốc, kẹo

Một loại thuốc diệt chuột thế hệ mới có màu sắc giống kẹo, có dạng dung dịch giống siro.
Một loại thuốc diệt chuột thế hệ mới có màu sắc giống kẹo, có dạng dung dịch giống siro.
Một loại thuốc diệt chuột thế hệ mới có màu sắc giống kẹo, có dạng dung dịch giống siro.
Lên top