Nhiều bệnh nhân thoát chết nhờ cấp cứu ngoại viện bằng xe 2 bánh

Một bệnh nhân được các bác sĩ tiếp cận kịp thời nhờ cấp cứu bằng xe hai bánh
Một bệnh nhân được các bác sĩ tiếp cận kịp thời nhờ cấp cứu bằng xe hai bánh
Một bệnh nhân được các bác sĩ tiếp cận kịp thời nhờ cấp cứu bằng xe hai bánh
Lên top