Nhiễm trùng "cậu nhỏ" vì sở thích lạ đời

2 viên bi được cấy vào thân dương vật sát quy đầu của người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
2 viên bi được cấy vào thân dương vật sát quy đầu của người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
2 viên bi được cấy vào thân dương vật sát quy đầu của người bệnh được các bác sĩ lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top