Nhiễm sắc thể Y đang mất dần, đàn ông sẽ tuyệt chủng?

Chuỗi ADN (DNA sequencing) của người - Ảnh: Fotolia/Sergey Nivens
Chuỗi ADN (DNA sequencing) của người - Ảnh: Fotolia/Sergey Nivens
Chuỗi ADN (DNA sequencing) của người - Ảnh: Fotolia/Sergey Nivens

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM