Nhiễm độc do bị con cu li cắn

Hình ảnh vết cắn trên tay bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh vết cắn trên tay bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Hình ảnh vết cắn trên tay bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top