Nhậu một mình, người đàn ông nuốt 6 đoạn nhang dài 12cm

Các bác sĩ BV Nhân dân 115 đã tiến hành nội soi gắp 6 đoạn nhang dài 12cm đã cháy dở trong ruột bệnh nhân
Các bác sĩ BV Nhân dân 115 đã tiến hành nội soi gắp 6 đoạn nhang dài 12cm đã cháy dở trong ruột bệnh nhân
Các bác sĩ BV Nhân dân 115 đã tiến hành nội soi gắp 6 đoạn nhang dài 12cm đã cháy dở trong ruột bệnh nhân
Lên top