Nhật Bản đồng hành cùng dự án “Bữa ăn học đường”

Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Lên top