Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhật Bản đồng hành cùng dự án “Bữa ăn học đường”

Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Ngài Kawaue Junichi (phải) và ông Nguyễn Ngọc Lợi ký kết hợp đồng viện trợ (ảnh:A.T).
Lên top