Nhật Bản chuyển giao công nghệ điều trị ưng thư gan cho Vinmec

Cùng với một số ít bệnh viện công lập, Vinmec là bệnh nhân tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ truyền động mạch gan siêu chọn lọc System I điều trị ung thư gan từ Nhật Bản.
Cùng với một số ít bệnh viện công lập, Vinmec là bệnh nhân tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ truyền động mạch gan siêu chọn lọc System I điều trị ung thư gan từ Nhật Bản.
Cùng với một số ít bệnh viện công lập, Vinmec là bệnh nhân tư nhân đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ truyền động mạch gan siêu chọn lọc System I điều trị ung thư gan từ Nhật Bản.
Lên top