Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung.
Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung.
Lên top