Nhận lại ánh sáng cuộc đời từ tấm lòng cao cả

Hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người là hành động cao đẹp
Hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người là hành động cao đẹp
Hiến tặng giác mạc đem lại ánh sáng cho người là hành động cao đẹp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top