Nhầm suy giãn tĩnh mạch chi dưới với bệnh khác

ThS.BS Khổng Tiến Bình, Trưởng khoa Nội – Can thiệp Tim mạch, Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Thảo My.
ThS.BS Khổng Tiến Bình, Trưởng khoa Nội – Can thiệp Tim mạch, Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Thảo My.
ThS.BS Khổng Tiến Bình, Trưởng khoa Nội – Can thiệp Tim mạch, Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Thảo My.
Lên top