Nhà thuốc bệnh viện bị "sờ gáy"

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra nhà thuốc tại Bệnh viện Xanh pôn
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra nhà thuốc tại Bệnh viện Xanh pôn