Nguy kịch vì ăn cá mặt thỏ

Cá mặt thỏ. Ảnh: BS NK sưu tầm
Cá mặt thỏ. Ảnh: BS NK sưu tầm
Cá mặt thỏ. Ảnh: BS NK sưu tầm
Lên top