Nguy hại khi tự ý sử dụng thuốc cúm Tamiflu

Người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc Tamiflu khi bị cúm.
Người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc Tamiflu khi bị cúm.
Người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc Tamiflu khi bị cúm.
Lên top