Nguy cơ từ việc nhịn ăn để… thanh lọc cơ thể

Nên có kế hoạch thanh lọc cơ thể cũng như giảm cân một cách hợp lý và khoa học bằng ăn uống và vận động (Ảnh: Tuệ Diễm)
Nên có kế hoạch thanh lọc cơ thể cũng như giảm cân một cách hợp lý và khoa học bằng ăn uống và vận động (Ảnh: Tuệ Diễm)
Nên có kế hoạch thanh lọc cơ thể cũng như giảm cân một cách hợp lý và khoa học bằng ăn uống và vận động (Ảnh: Tuệ Diễm)