Nguy cơ nhiễm bệnh từ nhà vệ sinh trường học: Nơi mà nhiều học sinh... không dám vào

Nhiều nhà vệ sinh trường học còn chưa đạt chuẩn.
Nhiều nhà vệ sinh trường học còn chưa đạt chuẩn.