Chữa thủy đậu bằng tắm, uống nước gốc rạ:

Nguy cơ biến chứng dẫn đến tử vong

BS Trương Hữu Khanh thăm khám cho một bệnh nhi bị thủy đậu.
BS Trương Hữu Khanh thăm khám cho một bệnh nhi bị thủy đậu.
BS Trương Hữu Khanh thăm khám cho một bệnh nhi bị thủy đậu.