Nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn đằng sau những nốt mụn ít người để ý