Người trầm cảm có nguy cơ tự tử cao gấp 25 lần so với người khác

BS BV Bạch Mai tư vấn cho một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm (Ảnh: TA)
BS BV Bạch Mai tư vấn cho một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm (Ảnh: TA)
BS BV Bạch Mai tư vấn cho một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm (Ảnh: TA)