Người phụ nữ buôn chó bị chó dại cắn tử vong

Tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó
Tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó