Người phụ nữ 72 tuổi gặp nguy hiểm vì hóc xương mang cá hình lưỡi câu

Dị vật được gắp ra sau khi đưa từ thực quản xuống dạ dày. Ảnh: BSCC
Dị vật được gắp ra sau khi đưa từ thực quản xuống dạ dày. Ảnh: BSCC
Dị vật được gắp ra sau khi đưa từ thực quản xuống dạ dày. Ảnh: BSCC
Lên top