Người phụ nữ 10 năm không thể tự chải đầu

Sau mổ 4 tuần, khớp khuỷu của chị N đã có thể vận động rất tốt. Ảnh: BSCC
Sau mổ 4 tuần, khớp khuỷu của chị N đã có thể vận động rất tốt. Ảnh: BSCC
Sau mổ 4 tuần, khớp khuỷu của chị N đã có thể vận động rất tốt. Ảnh: BSCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top