Người nhà tố bác sĩ tắc trách, 2 mẹ con sản phụ tử vong trên bàn đẻ

Người nhà nạn nhân đau đớn gào khóc tại BV. Ảnh: Người dân cung cấp
Người nhà nạn nhân đau đớn gào khóc tại BV. Ảnh: Người dân cung cấp
Người nhà nạn nhân đau đớn gào khóc tại BV. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top