Người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ trong đêm

Người đàn ông tấn công bác sĩ V.H.C đêm 13.4 tại Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội
Người đàn ông tấn công bác sĩ V.H.C đêm 13.4 tại Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội
Người đàn ông tấn công bác sĩ V.H.C đêm 13.4 tại Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội