Người mẹ hiến nửa lá gan để cứu sống con trai

Bé Khiêm và mẹ đã hồi phục sức khỏe tốt sau ca ghép (ảnh K.Q).
Bé Khiêm và mẹ đã hồi phục sức khỏe tốt sau ca ghép (ảnh K.Q).
Bé Khiêm và mẹ đã hồi phục sức khỏe tốt sau ca ghép (ảnh K.Q).